Giải thưởng ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Giải thưởng Khoa học - Công nghệ  >   Giải thưởng ĐHQGHN
Giải thưởng ĐHQGHN 2010: Sensơ đo từ trường dựa trên hiệu ứng từ - điện

1. Tên tác giả: TS. Đỗ Thị Hương Giang
2. Giới thiệu tóm tắt công trình
Hiệu ứng từ giảo và áp điện là các hiệu ứng đã được khai thác, nghiên cứu và triển khai ứng dụng từ rất lâu, tuy nhiên việc tổ hợp chúng trên cùng một vật liệu cho các hiệu ứng vật lý vô cùng lý thú chứa đựng nhiều tiềm năng ứng dụng rất mới. Đây là một hướng nghiên cứu có tính thời sự đã và đang được các nhà khoa học trong nước và trên thế giới đặc biệt quan tâm nghiên cứu mạnh mẽ trong 10 năm trở lại đây. Cụm công trình đã công bố các kết quả nghiên cứu về chế tạo sensor đo từ trường dựa trên hiệu ứng từ - điện trên cơ sở vật liệu từ giảo. Đây là hướng nghiên cứu tiên tiến,  công trình đã chế tạo thành công vật liệu từ giảo dạng mỏng đơn lớp cũng như đa lớp, cũng như dưới dạng băng từ siêu mềm, đặc biệt là đã bước đầu ứng dụng vật liệu từ giảo khi tổ hợp với vật liệu áp điện tạo ra các vật liệu composite lai (multiferroics) ở dạng lớp để chế tạo thành công các cảm biến từ trường, góp phần thúc đẩy những nghiên cứu cơ bản và ứng dụng chúng ở Việt Nam.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :