Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Năm 2007: ĐHQGHN tuyển sinh 10.200 chỉ tiêu đại học và THPT chuyên
Căn cứ công văn số 1323/BKH-KHGDTN&MT ngày 2/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu tuyển mới đào tạo năm 2007 và công văn số 3390/BGDĐT-KHTC ngày 16/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007, năm 2007 ĐHQGHN sẽ tuyển sinh 4.900 chỉ tiêu hệ đại học chính qu; 4.410 chỉ tiêu hệ chuyên tu, tại chức, văn bằng 2; 60 chỉ tiêu hệ cử tuyển và 830 chỉ tiêu hệ THPT chuyên.

Ngày 25/4/2007 Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 1513/ĐT phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đại học và trung học phổ thông chuyên năm 2007 cho các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN. Cụ thể như sau:

 

     CÁC LOẠI CHỈ TIÊU

 

 

ĐƠN VỊ

CHÍNH QUY

CHUYÊN TU, TẠI CHỨC, VĂN BẰNG 2

CỬ TUYỂN

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN

Trường Đại học Công nghệ

560

420

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1.060

950

450

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1.190

850

Trường Đại học Ngoại ngữ*

1.200

1.500

60

380

Trường Đại học Kinh tế

330

270

Khoa Luật

280

220

Khoa Sư­ phạm

280

200

Tổng chỉ tiêu của toàn ĐHQGHN

4.900

4.410

60

830

 

Ghi chú: * Trong 1.200 chỉ tiêu hệ chính quy của Trường Đại học Ngoại ngữ có 850 chỉ tiêu sư phạm.

 Thảo Nguyên
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :