Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN

Ngày 27/12/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 5248/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2875/QĐ-CT&CTSV ngày 18/8/2009.

Quy chế gồm 9 chương, 43 điều quy định các nội dung liên quan đến sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại ĐHQGHN, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý; công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm; đánh giá công tác sinh viên; đánh giá kết quả rèn luyện; khen thưởng và kỷ luật; quản lý thông tin sinh viên và một số nội dung khác theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN.

Quy chế này cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

 VNU Media - Ban CTCTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :