Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình hỗ trợ công bố công trình KH quốc tế năm 2014 và kết quả đợt 2, 3 năm 2013
CLB Nhà khoa học ĐHQGHN trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ các nhà khoa học (dưới 45 tuổi, đã đăng ký thành viên CLB) công bố công trình khoa học quốc tế từ ngày 01/01/2014 lấy địa chỉ là Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

1. Mức hỗ trợ
* Không áp dụng với:
- Công trình nghiên cứu trong nhiệm vụ năm học của đơn vị (được đơn vị cấp kinh phí)
- Công trình nghiên cứu là sản phẩm bắt buộc của đề tài NCKH có nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước (công trình đã cảm ơn các đề tài, dự án).
2. Cách thức và đăng ký hỗ trợ
2.1. Cách thức
- CLB nhận đăng ký, tổ chức xét duyệt (theo đợt – vào mỗi cuối tháng) và chuyển danh sách tới đơn vị tài trợ là Quỹ phát triển ĐHQGHN để làm thủ tục hỗ trợ.
- Tác giả công trình được duyệt hỗ trợ hoàn thành thủ tục với Quỹ và nhận hỗ trợ (chuyển khoản).
2.2. Đăng ký hỗ trợ
Các nhà khoa học đăng ký hỗ trợ theo mẫu (với đầy đủ các minh chứng kèm theo về thông tin chi tiết của công bố khoa học quốc tế) và gửi về thư ký CLB (Đỗ Hoàng Nam: P.601, Ban Tổ chức Cán bộ, Nhà Điều hành ĐHQGHN 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; DĐ 0983491984; Email: namdh.it@vnu.edu.vn). Mẫu đăng ký có thể tải từ website CLB www.vsl.vnu.edu.vn.
Xem chi tiết mẫu đăng kí.
Trân trọng thông báo./.
STT
Công trình
Mức hỗ trợ / 01 công trình*
Chính
Phụ
1
Bài báo công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO xếp hạng Q1.
20.000.000 đ
15.000.000 đ
2
Bài báo công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO xếp hạng Q2 đến Q4.
15.000.000 đ
10.000.000 đ
3
- Bài báo công bố trên tạp chí không thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI và SCOPUS nhưng có trong cơ sở dữ liệu khác như Ebsco, Proquest, Wiley, Taylor& Francis, Elseriver, Springer, Sage hoặc Emarald;
- Bài viết đăng toàn văn trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (Peer Review) của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN.
 
 
3.1
Áp dụng với khối Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Y Dược.
5.000.000đ
3.000.000đ
3.2
Áp dụng với khối Khoa học Xã hội và Nhân văn; Kinh tế; Giáo dục; Luật; Ngoại ngữ.
7.000.000đ
5.000.000đ
4
Bài viết đăng toàn văn trong sách chuyên khảo, sách tham khảo được xuất bản bằng tiếng nước ngoài tại nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN.
15.000.000 đ
10.000.000 đ
5
Sản phẩm khoa học công nghệ được cấp bằng phát minh, sáng chế quốc tế.
30.000.000 đ
15.000.000 đ
 

 Lê Quân - VNU - VSL
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :