Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Xét chọn sinh viên nhận học bổng K-T năm học 2014 – 2015

Kính gửi: 
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
- Trường Đại học Ngoại ngữ;
- Trường Đại học Công nghệ;
- Trường Đại học Kinh tế;
- Trường Đại học Giáo dục;
- Khoa Luật;
- Khoa Y-Dược.
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị chương trình học bổng K-T năm học 2014 - 2015 như sau:
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
-          Là sinh viên hệ chính quy;
-          Có kết quả học tập đạt loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
-          Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;
-          Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động: Đoàn-Hội, hỗ trợ cộng đồng, nghiên cứu khoa học…
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 2.000.000 đồng/sinh viên/năm học.
3. Chỉ tiêu học bổng:
Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký học bổng tại đơn vị như sau:

TT
Đơn vị
Số lượng hồ sơ
1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
8
2
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn
8
3
Trường ĐH Ngoại ngữ
6
4
Trường ĐH Công nghệ
6
5
Trường ĐH Kinh tế
6
6
Trường ĐH Giáo dục
3
7
Khoa Luật
3
8
Khoa Y - Dược
2
TỔNG CỘNG
42

4. Hồ sơ đăng ký học bổng
- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2014-2015 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);
- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng K-T, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 21/4/2015.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng đến ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi danh sách đến địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 23/4/2015.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này./.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :