Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2019-2020

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo    

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Đối với sinh viên năm thứ nhất: Có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019.

2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 10 sinh viên.

TT

Đơn vị đào tạo

Số lượng sinh viên nộp hồ sơ, phỏng vấn*

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

2

2

Trường ĐH KH XH&NV

3

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

3

4

Trường ĐH Công nghệ

2

5

Trường ĐH Kinh tế

2

6

Trường ĐH Giáo dục

2

7

Khoa Luật

2

8

Khoa Y dược

2

9

Khoa Quốc tế

2

Tổng cộng

20

Lưu ý: (*) Phỏng vấn sinh viên dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2019.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2018-2019 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. (Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2019).

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt tiếng Anh, theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Các minh chứng về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Posco, Hàn Quốc, năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng trên website và các kênh thông tin khác của đơn vị để sinh viên được biết; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu, tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước ngày 10/9/2019.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :