Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Thông báo học bổng Nghiên cứu sinh tại Đức
Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) cung cấp chương trình học bổng nghiên cứu sinh tại Đức cho tất cả các nhóm ngành dành cho các nhà nghiên cứu trẻ. Học bổng nghiên cứu có thể tới 3 hoặc tối đa 4 năm. Nghiên cứu và viết luận án tiến sĩ tại Đức hoàn toàn có thể thực hiện bằng tiếng Anh.

Đối tượng:

Những nhà nghiên cứu khoa học và học giả trẻ tài năng đã hoàn thành văn bằng thạc sĩ, hoặc trong trường hợp đặc biệt có bằng cử nhân muộn nhất tại thời điểm ứng viên được nhận hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu của họ.

Giá trị học bổng: