Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Tuyển sinh đào tạo Sau đại học nước ngoài Chương trình Công nghệ Sinh học nông nghiệp năm 2009
Thực hiện quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 97//2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 “ Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực Thủy sản”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ, Sau tiến sỹ) ở nước ngoài trên cơ sở các lĩnh vực cơ bản của Công nghệ sinh học: Công nghệ gen, Công nghệ tế bào, Công nghệ vi sinh, Enzym và Protein.

 

Chương trình sẽ bổ túc kiến thức cho học viên trước khi thi tuyển và hỗ trợ lựa chọn nước đi đào tạo gồm: Mỹ, Australia, Nhật Bản, Đức, Pháp, Trung Quốc và một số nước khác.

 

1. Đối tượng tuyển chọn:

 • Các cán bộ khoa học - kỹ thuật, trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn (loại từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn, có đóng bảo hiểm xã hội), đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm công nghệ cao, cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh;
 • Sinh viên tốt nghiệp đại học học loại giỏi, đúng chuyên ngành tại các trường Đại học đào tạo về Nông  nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản trên cả nước và có cam kết làm việc tại các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu cú chuyên ngành Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản.
 • Học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nước không đăng ký dự tuyển đi học theo Chương trình này.

2. Điều kiện tuyển chọn:

2.1 Điều kiện chung: 

 • Học viên có phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn giỏi; 
 • Đủ sức khoẻ để học tập (theo xác nhận của các cơ sở Y tế, trước khi đi học nước ngoài); 
 • Các ứng viên phải cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và sau khi kết thúc quá trình đào tạo ở nước ngoài sẽ trở về phục vụ tại cơ sở đã cử đi học. Nếu không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không trở về nước phục vụ, học viên sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định. Cam kết của học viên phải được bảo lãnh của cơ quan cử đi học. 
 • Những người đã đi học ở nước ngoài theo các học bổng của Nhà nước hoặc các dự án khác sau khi tốt nghiệp về nước phải có thời gian làm việc trong nước 2 năm trở lên mới được đăng ký dự tuyển cho Chương trình này, trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh. 
 • Ưu tiên cán bộ nữ.

2.2  Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với đào tạo Sau tiến sĩ (Postdoc)

 • Tuyển những người đang làm việc tại các đơn vị nêu ở mục 1 ở trên.
 • Có đủ 48 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành đăng ký dự thi; 
 • Tuổi £ 50 (sinh năm 1959 trở lại đây);
 • Có ít nhất một bài báo (đúng chuyên ngành đăng ký) đăng trên trên Tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc Hội nghị quốc tế; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu;
 • Đã có bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo; 
 • Có đề cương nghiên cứu chi tiết về lĩnh vực đi học sau tiến sĩ được viện/ trường đại học (nơi nhận) nhất trí thông qua; 
 • Đủ trình độ ngoại ngữ  để sử dụng khi thực tập tại nước đăng ký đến nghiên cứu;
 • Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi.

2.3  Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với đào tạo Tiến sĩ (PhD)

 • Những người đang làm việc tại các đơn vị nêu ở mục 1 ở trên;
 • Có đủ 24 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành đăng ký dự thi (không kể thời gian đi học dài hạn tập trung từ một năm trở lên);
 • Tuổi £ 40 (sinh năm 1969 trở lại đây);
 • Có ít nhất một bài báo đăng trên tạp chí khoa học, hoặc báo cáo tại một hội nghị khoa học cấp trường, viện trở lên được đăng trong kỷ yếu hội nghị; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu;
 • Đã có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo; có điểm trung bình bảng điểm Thạc sỹ đạt từ 6,5 trở lên.
 • Có đủ trình độ ngoại ngữ để sử dụng trong học tập tại nước đăng ký đến học, có kết quả điểm thi TOELF 500 hoặc IELTS  5.0 hoặc iBT 65;
 • Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi.

2.4  Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với đào tạo Thạc sĩ (Master)

 • Tuyển những người đang làm việc tại các đơn vị nêu ở mục 1 ở trên; 
 • Có đủ 12 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học và có hợp đồng lao động;
 • Tuổi  £ 35 (sinh năm 1974 trở lại đây);
 • Có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành đăng ký đào tạo và có số điểm bình quân trong 5 năm học đạt từ 6,5 trở lên; 
 • Có đủ trình độ ngoại ngữ phù hợp để sử dụng trong học tập tại nước đăng ký đến học; có kết quả điểm thi TOELF 500 hoặc IELTS  5.0 hoặc iBT 65; 
 • Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi.
 • Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có cam kết  sau khi đào tạo, về làm việc và được chấp thuận của các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu cứu chuyên ngành Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản.

3. Hồ sơ dự tuyển

 • Phiếu đăng ký dự thi  và lý lịch cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý; 
 • Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý cán bộ;
 • 02 ảnh 4 x 6;
 • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ ;
 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (nếu dự tuyển Thạc sỹ); bằng và bẳng điểm thạc sĩ (nếu dự tuyển Tiến sỹ), bẳng tiến sỹ (nếu dự tuyển Postdoc); 
 • Đối với người dự thi đào tạo tiến sĩ: bản kê khai các công trình khoa học đã công bố cùng bản sao các công trình đó (nếu là bài báo hoặc báo cáo khoa học, toàn văn bài báo, trang bìa, trang mục lục của số tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị đăng bài; nếu là đề tài: bản đăng ký đề tài, báo cáo nghiệm thu, biên bản nghiệm thu);
 • Bản sao tất cả các hợp đồng lao động đã có kèm theo bản sao sổ đóng bảo hiểm có xác nhận của cơ quan bảo hiểm, quyết định tuyển dụng hoặc thuyên chuyển công tác (nếu có) để chứng minh thời gian công tác chuyên môn; 
 • Đề cương nghiên cứu (nếu dự tuyển Tiến sỹ và Postdoc)
 • Mọi giấy tờ, bản sao văn bằng, chứng chỉ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy. Các giấy tờ đựng trong một túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, ngoài túi ghi danh mục các loại giấy tờ có trong túi.
 • Những hồ sơ không đủ các giấy tờ nêu trên là hồ sơ không hợp lệ.

Những người khai hồ sơ dự thi không đúng sự thực sẽ bị xử lý theo pháp luật.

 

Những trường hợp được miễn kiểm tra ngoại ngữ

Người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài nay đăng ký trở lại nước đó học tập, hoặc ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài để đạt một trong các văn bằng nêu trên phù hợp với ngôn ngữ sẽ sử dụng trong học tập ở nước đăng ký đi học lần này;

 • Người có chứng chỉ TOEFL quốc tế đạt 500 điểm hoặc IELTS 5.0; iBT từ 65 điểm trở lên.
 • Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ có giá trị trong vòng 12 tháng. 

4.  Nội dung thi tuyển:

4.1 Các môn thi tuyển:

 • Môn cơ bản: Toán sinh học (xác xuất và thống kê sinh học)
 • Môn cơ sở: Sinh học phân tử và bổ sung một số nội dung Sinh lý thực vật (đối với khối nông học); Sinh lý gia súc (đối với khối chăn nuôi - thú y)
 • Môn chuyên ngành: Công nghệ gen, có bổ sung một số nội dung về di truyền
 • Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh. Tất cả người dự tuyển đều phải kiểm tra tiếng Anh ( TOEFL/ IELTS/iBT). Những người đạt yêu cầu tuyển chọn và đã có bằng TOEFL / IELTS đạt mức qui đinh sẽ được xét tuyển, lựa chọn và gửi đi học.

Các ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình, được học bồi dưỡng 03 tháng các môn cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và tiếng Anh trước kỳ thi tuyển.

 

4.2  Yêu cầu thi tuyển:

 • Dự tuyển Sau tiến sỹ (Postdoc): Bảo vệ đề cương nghiên cứu trước Hội đồng khoa hoc.
 • Dự tuyển đào tạo tiến sĩ: thi môn chuyên ngành và bảo vệ đề cương nghiên cứu trước Hội đồng khoa học; 
 • Dự tuyển đào tạo thạc sĩ: thi môn cơ bản và môn cơ sở;
 • Tất cả người dự tuyển đều phải kiểm tra tiếng Anh (TOEFL/ IELTS/iBT). Những người đạt yêu cầu tuyển chọn và đã có bằng TOEFL / IELTS đạt mức qui đinh sẽ được xét tuyển, lựa chọn và gửi đi học. Những trường hợp có chuyên môn cao nhưng trình độ ngoại ngữ chưa được bảo lưu kết quả trong 12 tháng, đến khi tiếng Anh đạt yêu cầu để gửi đi học.

 4.3 Thời gian thi tuyển: Dự kiến đầu năm 2009

 • Đề nghị các đơn vị căn cứ vào nhu cầu đào tạo và yêu cầu tuyển chọn,  cử 02 cán bộ tham gia dự tuyển (01 chính thức và 01 dự bị).  Hồ sơ dự tuyển nộp về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30 tháng 1 năm 2009. Thông tin thêm về chương trình qua trang Web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: www.mard.gov.vn mục Thông tin điều hành của Bộ.
 • Mọi thông tin liên hệ qua Thư ký Ban tuyển chọn (Đ/c Hạnh - Phòng Quản lý Đào tạo - Vụ Tổ chức cán bộ 
 • ĐT: 08044938; Fax; 3 8436815)./.

 Bộ NN&PTNN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :