Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hệ tài năng, chất lượng cao của ĐHQGHN năm 2005

1. Chỉ tiêu bậc đại học

a. Hệ tài năng: Tổng chỉ tiêu của ĐHQGHN là: 75.

- Trường ĐHKHTN: 75.

b. Hệ chất lượng cao: 370 chỉ tiêu, trong đó:

- Trường ĐHKHTN: 60;

- Trường ĐHKHXH&NV: 110;

- Trường ĐH Ngoại ngữ: 100;

- Trường ĐH Công nghệ: 60;

- Khoa Kinh tế: 20;

- Khoa Luật: 20.

2. Dự kiến chỉ tiêu bậc sau đại học (chỉ có hệ chất lượng cao)

a. Bậc cao học: 186 chỉ tiêu, trong đó:

- Trường ĐHKHTN: 60;

- Trường ĐHKHXH&NV: 32;

- Trường ĐHNN: 25;

- Trường ĐH Công nghệ: 40;

- Khoa Kinh tế: 4;

- Khoa Luật: 25;

b. Bậc nghiên cứu sinh: 46 chỉ tiêu, trong đó:

- Trường ĐHKHTN: 20;

- Trường ĐHKHXH&NV: 4;

- Trường ĐHNN: 5;

- Trường ĐH Công nghệ: 5;

- Khoa Luật: 6;

- Khoa Sư phạm: 6.

ĐHQGHN

 B.T - Bản tin ĐHQG Hà Nội số 169, tháng 3/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :