Hội thảo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Hội thảo Khởi động Khu vực của Mạng lưới Nghiên cứu Quản trị Cảnh quan Rừng

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông tin về việc Hội thảo Khởi động Khu vực của Mạng lưới Nghiên cứu Quản trị Cảnh quan Rừng (EXPLORE) dự kiến được tổ chức trực tuyến vào ngày 28 và 29 tháng 4 năm 2021(từ 9:00 SA đến 12:30).

Hội thảo sẽ được tổ chức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom.

Mục tiêu chung của chương trình EXPLORE là hỗ trợ các chính phủ và xã hội dân sự sử dụng kết quả nghiên cứu chất lượng cao để cải thiện chính sách, khuôn khổ thể chế và đối thoại nhằm quản lý cảnh quan rừng bền vững và toàn diện hơn. Mạng lưới này do RECOFTC chủ trì, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR), và phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng địa phương, nhà đầu tư và công ty trong khu vực ASEAN.

Mục tiêu cuối cùng của EXPLORE là thiết lập một mạng lưới nghiên cứu về rừng và con người ở Đông Nam Á bằng cách: 1) hỗ trợ một mạng lưới nghiên cứu quản trị cảnh quan rừng toàn khu vực; 2) cung cấp phát triển năng lực cho các thành viên mạng lưới; và 3) phát triển và tài trợ các khoản tài trợ nhỏ khuyến khích nghiên cứu đa ngành với các trường đại học và cơ quan nghiên cứu trong toàn khu vực.

EXPLORE sẽ dẫn đến nghiên cứu hợp tác và cùng tạo ra kiến ​​thức để cải thiện các chính sách và thực tiễn trong quản lý cảnh quan rừng. Ban tổ chức mong muốn tạo ra các nghiên cứu xuyên biên giới, khu vực hoặc đa quốc gia, chuyển đổi và đa ngành với các nhà hoạch định chính sách, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và cộng đồng - đồng thời chia sẻ và áp dụng rộng rãi kiến ​​thức cảnh quan mới nổi. Hội thảo khởi động nhằm giới thiệu chương trình và xác định những khoảng trống, thách thức và cơ hội nghiên cứu hiện có. Trong các lĩnh vực chuyên đề cụ thể, hội thảo sẽ xác định và xem xét mức độ hợp tác nghiên cứu. Cuối cùng, Ban thư ký của EXPLORE sẽ trình bày về nền tảng của mạng, giới thiệu Ủy ban cố vấn và giải thích cách các chương trình tài trợ trong tương lai sẽ được sử dụng để tài trợ cho nghiên cứu của mạng lưới.

Link đăng ký tham dự:  https://forms.gle/k6iJPQKcapuABQYL6

Hạn đăng ký: 19/4/2021

Thông tin liên hệ Ban Thư ký Mạng lưới Nghiên cứu Quản trị Cảnh quan Rừng: explore.secretariat@recoftc.or

Thông tin xem tại đây

 Như Quỳnh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :