Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2012 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc ĐHQGHN

>>> Xem toàn văn Quyết địnhs574 /QĐ-ĐT ngày 13/2/2012.

Ngày 13/2/2012, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định s574 /QĐ-ĐT về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm 2012 cho các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

STT
Đơn vị đào tạo
Chỉ tiêu
thạc sĩ
Chỉ tiêu
tiến sĩ
1
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
750
100
2
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
900
90
3
Trường Đại học Ngoại ngữ
250
15
4
Trường Đại học Công nghệ
310
35
5
Trường Đại học Kinh tế
650
20
6
Trường Đại học Giáo dục
400
25
7
Khoa Luật
360
25
8
Khoa Sau đại học
50
0
9
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên LLCT
100
15
10
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
50
6
11
Viện Công nghệ Thông tin
30
0
12
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
50
6
13
Viện tin học Pháp ngữ
40
0
14
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
25
10
 
Tổng
3965
347

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :