Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Quỳnh Hoa
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất của vật liệu cấu trúc nano ZnS

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ QUỲNH HOA    
2.Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:     22/03/1982                                                                   
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 2385/SĐH ngày 29/06/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.      
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất của vật liệu cấu trúc nano ZnS
8. Chuyên ngành: Vật lý chất rắn                                              
9. Mã số: : 62.44.07.01 
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Ngọc Long; Hướng dẫn phụ: PGS.TS Tạ Đình Cảnh
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
· Lần đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng phương pháp điện hóa siêu âm, đã chế tạo thành công các tinh thể nano ZnS với kích thước cỡ vài ba nanomet. Các hạt có cấu trúc lập phương tâm mặt và thể hiện hiệu ứng giam giữ lượng tử. Trong các tinh thể nano này, các sai hỏng bề mặt đóng vai trò quan trọng trong các phổ quang học.
· Đã chế tạo thành công các tinh thể nano nền ZnS và các tinh thể nano ZnS pha tạp Mn phát quang mạnh bằng phương pháp thủy nhiệt. Các cơ chế phát quang và kích thích đã được khảo sát một cách kỹ lưỡng. Đặc biệt, các chuyển dời quang học bên trong lớp 3d của ion Mn2+ đã được quan sát thấy đồng thời trong các phổ phản xạ khuếch tán, phổ hấp thụ, phổ huỳnh quang, phổ kích thích huỳnh quang trong dải nhiệt độ từ 10 K đến nhiệt độ phòng. Đã nghiên cứu tính chất quang xúc tác của các tinh thể nano ZnS và ZnS:Mn nhằm ứng dụng để khử màu các chất thải trong công nghiệp nhuộm dệt vải.
· Đã thành công trong việc thụ động hóa bề mặt các hạt nano ZnS:Mn bằng vỏ hữu cơ TG và vỏ vô cơ ZnS. Đã phát hiện thấy rằng việc bọc vỏ làm giảm đáng kể các sai hỏng bề mặt, do đó làm tăng cường độ phát quang của các ion Mn2+. Mặt khác, việc bọc vỏ làm giảm mức độ giam giữ lượng tử đối với các hạt tải điện, do đó làm bờ hấp thụ dịch chuyển về phía năng lượng thấp.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:Các vật liệu nano ZnS:Mn trong luận án có thể được ứng dụng trong việc chế tạo các cảm biến sinh học, điốt phát quang.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :