Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Văn Giới
Tên đề tài luận án: ”Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững sử dụng đất nông nghiệp tại một số khu tái định cư tập trung ở Sơn La”

>>> English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGÔ VĂN GIỚI 

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04-09-1980                                                      

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2385/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2007.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1147/QĐ-SĐH-TN ngày 31/12/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN- ĐHQGHN về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: ”Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững sử dụng đất nông nghiệp tại một số khu tái định cư tập trung ở Sơn La”

8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước                        

9. Mã số: 62850205

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Xuân Cự; 2. PGS.TS Lương Thị Hồng Vân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Bổ sung các cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ chỉ thị đánh giá chất lượng đất ở nước ta nói chung và ở các vùng nông thôn miền núi nói riêng.

- Làm sáng tỏ đặc điểm, tính chất của đất dốc trong mối liên hệ với quá trình sử dụng đất ở các khu TĐC tập trung tại Sơn La.

- Cung cấp cơ sở khoa học cho sử dụng bền vững đất nông nghiệp vùng núi phía Bắc Việt nam nói chung và ở Sơn La nói riêng.

- Góp phần xây dựng các cơ sở khoa học cho việc xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững sử dụng đất nói riêng và cho môi trường nói chung ở nước ta.

- Lần đầu tiên xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững sử dụng đất nông nghiệp ở nước ta và áp dụng để đánh giá cho các khu TĐC tại Sơn La. Đã xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững sử dụng đất nông nghiệp tại ba khu TĐC tập trung ở Sơn La là Mường Bú, Hát Lót và Tân Lập.

- Đề tài góp phần định hướng, thúc đẩy và tìm ra các giải pháp cho cộng đồng TĐC phát triển theo hướng bền vững. Đặc biệt là trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất. Làm cơ sở tham khảo cho việc ra quyết định và điều chỉnh chính sách TĐC cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :