Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS lê Thị Hiền
Tên đề tài luận án: Khảo sát và nghiên cứu một số truyện thơ tiêu biểu của người Thái ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ HIỀN 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/08/1982                              

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định thay đổi đề tài luận án của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN số 938/QĐ-SĐH ngày 11/10/2011

7. Tên đề tài luận án: Khảo sát và nghiên cứu một số truyện thơ tiêu biểu của người Thái ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Văn học dân gian         

9.  Mã số: 62 22 36 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Lê Chí Quế, TS.  Nguyễn Thị Nguyệt

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :