Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đào Thị Nhung
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của các 5-Isothioxianatoaryl -1,3,4-oxadiazol-2-thiol

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thị Nhung                              

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/03/1983                                                                       

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 5429/SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội.     

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của các 5-Isothioxianatoaryl -1,3,4-oxadiazol-2-thiol

8. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ                                                   

9. Mã số: 62 44 27 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Lưu Văn Bôi   

Xem thông tin chi tiết.      

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :