Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lã Quí Đô
Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

1.Họ và tên nghiên cứu sinh: LÃ QUÝ ĐÔ                          

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/12/1974                                                           

4. Nơi sinh: Lạng Sơn

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH, ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án theo Quyết định số: 1094/QĐ-SĐH ngày 16/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        

9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Lê Mậu Hãn

Thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :