Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thanh Giang
Tên đề tài luận án: Vấn đề lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THANH GIANG       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/12/1977                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh: số 2387/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chuyển đổi cơ sở đào tạo theo Quyết định số 4578/SĐH, ngày 11/12/2007 và điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 1706/QĐ-ĐT, ngày 10/6/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: Vấn đề lợi ích kinh tế của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử                 

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Đức, TS. Lê Văn Lực

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :