Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hà Thị Tuyết Nga
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam.

1.    Họ và tên nghiên cứu sinh: HÀ THỊ TUYẾT NGA       

2.    Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 01/ 01/1963

4.     Nơi sinh: Hà Nội

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/QĐ - SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định thay đổi tên đề tài luận án số 1524/QĐ - SĐH ngày 28/11 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7.     Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam.

8.     Chuyên ngành: Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

9.     Mã số: 62.22.01.25

10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vương Toàn

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :