Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Hòa
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu lớp động từ tri giác trong tiếng Anh (liên hệ với tiếng Việt).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG THỊ HÒA             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/5/1977                                                

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2387/SĐH, ngày 29 tháng 06 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu lớp động từ tri giác trong tiếng Anh (liên hệ với tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu      

9. Mã số: 62. 22. 01. 10

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thiện Giáp

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :