Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Sái Công Hồng
Tên đề tài luận án: “Quản lý chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh ở Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN)”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: SÁI CÔNG HỒNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/02/1975                                               

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 876/QĐ-ĐT, ngày 29 tháng 12 năm 2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Chỉnh sửa tên đề tài theo Quyết định số 311/QĐ-ĐT, ngày 6 tháng 5 năm 2013, của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh ở Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN)”

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                   

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Đức Ngọc, PGS.TS. Lê Kim Long

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU-UEDD
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :