Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Bá Đạt
Tên đề tài luận án: “Rối nhiễu tâm lý ở trẻ em sống trong gia đình có bạo lực”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN BÁ ĐẠT

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 5/6/1975

4. Nơi sinh: Thanh Thủy, Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Theo quyết định số 4152/QĐ-SĐH, ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản thay đổi tên đề tài tại quyết  định số 421/QĐ-SĐH, ngày 07 tháng 04 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Rối nhiễu tâm lý ở trẻ em sống trong gia đình có bạo lực”.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội;

9. Mã số: thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn: GS.TS TrầnThị Minh Đức; PGS.TS Võ Thị Minh Chí

Xem thông tin chi tiết.


 

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :