Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Giang
ên đề tài luận án: “Hệ thống nhân vật và thi pháp thể hiện chúng trong văn học trung đại Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến thế kỉ XV”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ GIANG      

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 12/07/1980                                              

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/SĐH, ngày 28/10/2009 của  Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: “Hệ thống nhân vật và thi pháp thể hiện chúng trong văn học trung đại Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ X đến thế kỉ XV”.

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                

9. Mã số: 62 22 34 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Nho Thìn

Xem thông tin chi tiết.


 

 Tân Ngọc - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :