Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hoa Mai
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sự vận động của As trong nước ngầm tại khu vực Nam Dư – Hoàng Mai – Hà Nội trên cơ sở phân tích As trong các pha liên kết của trầm tích”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ HOA MAI         

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:31/01/1983                                                                                                                   

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3614/QĐ - SĐH ngày 22/10/2009 của giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:Không

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sự vận động của As trong nước ngầm tại khu vực Nam Dư – Hoàng Mai – Hà Nội trên cơ sở phân tích As trong các pha liên kết của trầm tích”.

8. Chuyên ngành:  Hóa phân tích

9. Mã số: 62440118

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hùng Việt, TS. Phạm Thị Kim Trang

Xem thông tin chi tiết. 

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :