Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hảo
Tên đề tài luận án: Đặc điểm thi pháp tiểu thuyết G. Marquez

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh:        Nguyễn Thị Hảo           
 2. Giới tính: Nữ
 1. Ngày sinh: 25/22/1985                                      
 2. Nơi sinh: Bắc Ninh
 1. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 2. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
 3. Tên đề tài luận án: Đặc điểm thi pháp tiểu thuyết G. Marquez
 4. Chuyên ngành: Lý luận văn học                         
 5. Mã số: 62 22 01 20
 1. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thành Hưng.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, luận án nghiên cứu và chỉ ra đặc điểm thi pháp tiểu thuyết  G. Marquez, cũng là những đặc điểm tiêu biểu cho tiểu thuyết Mỹ Latinh thế kỷ XX.

Thứ hai, luận án ứng dụng lý thuyết thi pháp thể loại, lý thuyết về văn học hậu hiện đại và lý thuyết tự sự vào việc tìm hiểu một hiện tượng điển hình của văn học thế giới.

Thứ ba, luận án cung cấp những thông tin mới, có tính hệ thống và đặt các tác phẩm của G. Marquez vào đúng môi trường văn hóa Mỹ Latinh.

Cuối cùng, luận án góp phần nhận diện chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh trên văn đàn thế giới.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Biên soạn tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học ngành Văn và những người có cùng mối quan tâm.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu ảnh hưởng của vai trò kép trong sáng tác của G. Marquez nghiên cứu so sánh giữa những tác phẩm của nhà văn với các tác phẩm khác của một số nhà văn cùng thời hoặc chịu ảnh hưởng qua lại với sáng tác của ông; so sánh truyện ngắn và tiểu thuyết của G. Marquez, tìm hiểu mối liên hệ giữa sáng tác nhà văn và nền văn hóa Mỹ Latinh; dịch tiểu thuyết và truyện ngắn của G. Marquez.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

-          Nguyễn Thị Hảo (2013), “Giảng dạy Trăm năm cô đơn của Gabriel Garcia Marquez cho sinh viên đại học sư phạm từ góc nhìn huyền thoại học”, Tạp chí Dạy và học ngày nay (8), tr.7-19.

-          Nguyễn Thị Hảo (2013), “Macondo huyền thoại trong Trăm năm cô đơn của Marquez”, http://vannghequandoi.com.vn/Phe-binh-van-hoc/Macondo-huyen-thoai-trong-Tram-nam-co-don-cua-G. Marquez-106.html.

-          Nguyễn Thị Hảo (2015), "Không gian trong Trăm năm cô đơn của Gabriel Garcia Marquez", Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật (38), tr.88-92.

-          Nguyễn Thị Hảo (2015), “Nghiên cứu và giảng dạy về yếu tố tưởng tượng trong Trăm năm cô đơn của Gabriel Garcia Marquez cho sinh viên đại học”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội số đặc biệt (6), tr.130-132.

-          Nguyễn Thị Hảo (2015), “Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh”, Tạp chí Dạy và học ngày nay (12), tr.61-63.

-          Nguyễn Thị Hảo (2016), "Nghệ thuật xảy lặp trong Trăm năm cô đơn của nhà văn Gabriel Garcia Marquez", Tạp chí Giáo dục và Xã hội số đặc biệt (2), tr.126-129.

-          Nguyễn Thị Hảo (2016), “Giảng dạy về trật tự niên biểu trong Trăm năm cô đơn của Gabriel Garcia Marquez cho sinh viên đại học”, Tạp chí Dạy và học ngày nay (5), tr.69 -72.

-          Nguyễn Thị Hảo (2016), “Sự chọn lựa và tổ chức điểm nhìn trong tiểu thuyết của Gabriel Garcia Marquez”, Tạp chí Dạy và học ngày nay (7), tr.65-67.

-          Nguyễn Thị Hảo (2016), "Thời lưu trong Trăm năm cô đơn của Gabriel Garcia Marquez", Tạp chí Giáo dục và Xã hội số đặc biệt (8), tr 126 -129.

-          Nguyễn Thị Hảo (2016), "Tấm da thuộc - không gian tưởng tượng trong Trăm năm cô đơn của Gabriel Garcia Marquez", Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 8 (221), 

tr.62- 68.

-          Nguyễn Thị Hảo (2016), “Biểu tượng trong tiểu thuyết của Gabriel Garcia Marquez”, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật (51), tr.79-83.

-          Nguyễn Thị Hảo (2016), “Nhân vật phụ nữ trong tiểu thuyết của Gabriel Garcia Marquez”, Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội) (10), tr.17-22.

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   |