Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCSS Lương Thị Thanh Hải
Tên đề tài luận án: Tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành sư phạm Mỹ thuật.

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: Lương Thị Thanh Hải

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/08/1979

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3202/QĐ -SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định về việc thay đổi đề tài luận án cho nghiên cứu sinh số 354/QĐ-SĐH, ngày 20 tháng 03 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định cho phép nghiên cứu sinh tạm ngừng thời gian học tập số 3106/QĐ - ĐHQGHN ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành sư phạm Mỹ thuật.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội

9. Mã số : Đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Võ Thị Minh Chí và PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về mặt lí luận:

+ Làm rõ khái niệm tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật qua hai hình thức biểu hiện: ngôn ngữ tạo hình Mỹ thuật và hoạt động giáo dục Mỹ thuật.

+ Chỉ ra được các tiêu chí đo lường và các phương pháp đo lường tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật.

- Về mặt thực tiễn:

+ Xây dựng được bộ công cụ đo lường tính sáng tạo trong hoạt động tạo

hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật - hệ thống bài tập đo nghiệm phù hợp với chuyên ngành.

+ Tìm ra mối tương quan thuận giữa mức độ biểu hiện tính sáng tạo qua trắc nghiệm và qua hệ thống bài tập đo nghiệm.

+ Chỉ ra thực trạng tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật ở mức trung bình, trong đó tỷ lệ sinh viên ở nhóm điểm cao nhiều hơn tỷ lệ sinh viên ở nhóm điểm thấp và còn có sự khác biệt giữa sinh viên ở các năm học.

+ Chỉ ra tính tích cực hoạt động của sinh viên, môi trường sư phạm nghệ thuật và hứng thú, đam mê tìm kiếm ý tưởng tạo hình là những yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật.

+ Luận án đề xuất 03 biện pháp tâm lý - giáo dục góp phần nâng cao mức độ tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể một tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên, sinh viên, nhà quản lí giáo dục trường Sư phạm Nghệ thuật trong việc nghiên cứu, đánh giá và tổ chức rèn luyện, phát huy tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình của sinh viên ngành sư phạm Mỹ thuật.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu mối liên hệ giữa tính sáng tạo và năng lực dạy học của giáo viên Mỹ thuật trong nhà trường phổ thông.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Lương Thị Thanh Hải (12/2010), “Đặc điểm nhân cách sáng tạo của người nghệ sỹ”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học "20 năm khoa học tâm lí - giáo dục Việt Nam - Thành tựu và triển vọng", tr. 146 – 148.

2. Lương Thị Thanh Hải (2016), “Tính sáng tạo tạo hình của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuật nhìn từ Lý thuyết Thành tố sáng tạo của Amabile Teresa. M”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật (17), tr.98 - 101.

3. Lương Thị Thanh Hải (2017), “Nghiên cứu tính sáng tạo của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuât”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (73), tr.20 - 24.

4. Lương Thị Thanh Hải (7/2017), “Thực trạng tính sáng tạo của sinh viên ngành Sư phạm Mỹ thuât biểu hiện qua ngôn ngữ tạo hình Mỹ thuật”, Tạp chí Tâm lý học (220), tr 87 - 99.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   |