Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Cập nhật hồ sơ nghiên cứu sinh và cán bộ hướng dẫn trên Cổng TTĐT Nghiên cứu sinh

Thực hiện Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc ĐHQGHN, ĐHQGHN đã xây dựng Cổng thông tin đào tạo Nghiên cứu sinh để quản lý hồ sơ giảng viên và Nghiên cứu sinh (NCS).

ĐHQGHN yêu cầu các đơn vị đào tạo cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin NCS, cán bộ hướng dẫn luận án tiến sĩ của đơn vị; yêu cầu NCS và cán bộ hướng dẫn (cả cán bộ hướng dẫn chính, cán bộ hướng dẫn phụ) cập nhật Lý lịch khoa học trên Cổng thông tin tại địa chỉ: http://dksdh.vnu.edu.vn.

Đơn vị đào tạo có trách nhiệm theo dõi việc cập nhật và quản lý hồ sơ NCS, cán bộ hướng dẫn trên Cổng thông tin nói trên. Mọi vướng mắc, đơn vị đào tạo phản hồi với Ban Đào tạo và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin để kịp thời xử lý.

Kể từ ngày 16/4/2018, ĐHQGHN chỉ cấp phôi bằng cho đơn vị đào tạo khi NCS và cán bộ hướng dẫn đã cập nhật đầy đủ Lý lịch khoa học trên Cổng thông tin.

Chi tiết thông báo.

Trân trọng thông báo./.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   |