Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Nghi Phú
Tên đề tài: Phân tích tự động mã độc trong các thiết bị nhúng trên nền Linux

1. Họ và tên: Trần Nghi Phú                                           2. Giới tính: Nam          

3. Ngày sinh: 07/11/1987                                                4. Nơi sinh: Nghệ An    

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 361/QĐ-ĐT ngày 13 tháng 06 năm 2014 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.