Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Anh Hùng
Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng kết hợp phương pháp carbon phóng xạ và phương pháp nhiệt huỳnh quang trong xác định niên đại cổ vật và mẫu trầm tích

1. Họ và tên: Vũ Anh Hùng                                             2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19-08-1980                                                4. Nơi sinh: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 4438/QĐ-ĐHKHTN ngày 26/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên          

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Gia hạn học tập theo quyết định số 4735/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 và quyết định số 569/QĐ-ĐHKHTN ngày 14/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên          

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu áp dụng kết hợp phương pháp carbon phóng xạ và phương pháp nhiệt huỳnh quang trong xác định niên đại cổ vật và mẫu trầm tích

8. Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân               9. Mã số: 9440130.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Quang Miên          

                                                Hướng dẫn phụ: PGS.TS Bùi Văn Loát

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã xác định được các giải pháp lựa chọn và gia công xử lý mẫu thích hợp trong thực hành phân tích xác định niên đại cổ vật bằng phương pháp carbon phóng xạ cho các mẫu hữu cơ (gỗ, than cháy, vải, vỏ sò ốc...) trên hệ thống tổng hợp benzen TASK BENZENE SYNTHERSISER và máy đo nhấp nháy lỏng Tri-carb 2770TR/SL tại Phòng thí nghiệm Viện Khảo cổ học, Việt Nam.

- Luận án đã xác định được các giải pháp lựa chọn và gia công xử lý mẫu thích hợp trong thực hành phân tích xác định niên đại cổ vật bằng phương pháp nhiệt huỳnh quang hạt thạch anh thô (Quartz Inclusion Technique) cho các mẫu vô cơ (gạch, ngói, gốm, đồ đất nung...) trên hệ đo nhiệt huỳnh quang RGD-3A tại Phòng thí nghiệm ở Viện Khảo cổ học, Việt Nam.

- Luận án đã thực hành phân tích niên đại một số mẫu vật và so sánh với các phòng thí nghiệm khác, cho thấy có sự tương ứng với nhau. Các kết quả xác định niên đại của luận án đã góp phần xác định niên đại các giai đoạn văn hóa tại khu tích quốc gia Gò Tháp, khu di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long, cũng như nghiên cứu sự biến động môi trường trầm tích khu vực Bến Tre và xác định ranh giới Pleisstocen-Holocen ở vùng đồng bằng châu thổ hạ lưu sông Mê Kông.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

-  Thực hành xác định niên đại cho các mẫu trầm tích trẻ (từ khoảng cuối Pleistocen trở lại đây), đáp ứng nhu cầu nghiên cứu quá trình hình thành đồng bằng, sự biến động môi trường trầm tích biển, hay sự biến đổi cổ khí hậu...trong khảo sát địa chất môi trường và cổ địa lý.

- Thực hành xác định niên đại các mẫu vật khảo cổ học (mẫu vật hữu cơ hoặc đồ gốm) phục vụ nhu cầu nghiên cứu quá trình hình thành và xác lập chủ quyền lãnh thổ của người xưa trên đất Việt Nam, các giai đoạn phát triển văn hóa dân tộc trong khảo cổ học và dân tộc học.

- Tham gia đào tạo và hướng dẫn thực hành các thí nghiệm xác định niên đại carbon phóng xạ, xác định niên đại nhiệt huỳnh quang cho các nhà khoa học trẻ, các học sinh và sinh viên tại phòng thí nghiệm Viện Khảo cổ học.

- Tham gia xác định và đánh giá tính “thật - giả” của các cổ vật, phục vụ nhu cầu sưu tầm, tìm hiểu cổ vật, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Những yêu cầu về mẫu vật dùng phân tích xác định niên đại cổ vật theo nghiên cứu Luận án cho thấy còn khó khăn có thể thực hiện phân tích đại trà các mẫu khảo cổ. Bởi trên thực tế số mẫu vật có thể đáp ứng được những yêu cầu này không nhiều. Do vậy, thời gian tới cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu mở rộng các phương pháp để có thể đáp ứng nhu cầu phân tích mở rộng với các loại mẫu vật.

- Các kết quả phân tích xác định niên đại cổ vật của Luận án vẫn còn sai số khá lớn so với các phòng thí nghiệm nước ngoài, do vậy thời gian tới cần có những đầu tư nghiên cứu tiếp tục nhằm nâng cao độ nhạy, độ ổn định của hệ đo, giảm phông nhiễu phép đo nhằm nâng cao hơn nữa độ chính xác của các phép đo.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Vũ Anh Hùng, Bùi Văn Loát, Nguyễn Quang Miên (2017), “Đo tuổi đồng vị 14C trong nghiên cứu môi trường trầm tích vùng cửa sông -ven biển ở Bến tre”, Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng – CAEP V (10/2017). ISBN: 978-604-913 232-2; p369.

[2] Nguyen Quang Mien, Bui Van Loat, Vu Anh Hung, Trinh Nang Chung (2017), “Thermoluminesence and radiocarbon dates in the brick structures of Go Thap site in the Low Mekong Delta”. 15th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, p139, 11 -15 September 2017 Cape Town, South Africa.

[3] Nguyễn Quang Miên, Vũ Anh Hùng, Nguyễn Quang Bắc (2017), “Niên đại nhóm di tích cồn sò điệp ở Nghệ An và Hà Tĩnh”, Khảo cổ học, No.5, tr.52-63.

[4] Vu Anh Hung, Bui Thi Hong, Nguyen Quang Mien, Bui Van Loat (2018), “Study of Heating Rate Effect on Thermoluminescence Glow Curves of LiF: Mg, Cu, P”, VNU Journal of Science: Mathematics - Physics, Vol. 34, No. 1, pp.46-51.

[5] Nguyễn Quang Miên, Nguyễn Quang Bắc, Vũ Anh Hùng, Lê Minh Sơn (2018), “Một số dẫn liệu về địa khảo cổ học ở miền Tây Nam Bộ”, Khảo cổ học, No.4; tr30-45.

[6] Nguyen Quang Mien, Nguyen Quang Bac, Bui Van Loat, Vu Anh Hung (2019), “Thermoluminesence and Radiocarbon Dates in the Brick Structures of GoThap Site in the Lower Mekong Delta Basin”, International Journal of Archaeology. Vol. 7, No.1, pp.17-23.

[7] Vũ Anh Hùng, Nguyễn Quang Miên, Nguyễn Quang Bắc, Bùi Văn Loát (2019), “14C Dating at the Geological Boreholes and Sedimentory in the Lower Mekong Delta”, American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences. Vol 58 No.1; pp.102-112.

 

 Nguyễn Thị Hà Linh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   |