Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Hồng Hạnh
Tên đề tài: Thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù

1. Họ và tên: Bùi Thị Hồng Hạnh                                    2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/01/1988                                                4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ – XHNV ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo quyết định số 455/QĐ - XHNV ngày 30/03/2020.   

7. Tên đề tài luận án: Thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                        9. Mã số: 62 31 04 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trương Thị Khánh Hà, TS. Chu Văn Đức

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống hoá, cập nhật một số vấn đề lý luận có liên quan tới thích ứng và thiết kế khung lý thuyết và bộ công cụ đo lường thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù.

- So với lý luận về thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của NCHXAPT đã nêu ở chương 2 của luận án, số liệu thu được từ thực tiễn đã phản ánh được các mặt như: Thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của NCHXAPT ở mức trung bình so với giả thuyết phần lớn NCHXAPT thích ứng thấp với tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tiến bộ ở tất cả các lĩnh vực: gia đình, cộng đồng, công việc trên cả 3 mặt: nhận thức, cảm xúc, hành vi ở 2 thời điểm “khi mới ra tù” và “hiện nay”. Trong từng lĩnh vực thích ứng thì thích ứng với gia đình là cao nhất, tiếp đến là thích ứng với công việc, cuối cũng là thích ứng với xã hội thì phức tạp hơn là thấp nhất.

- Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của NCHXAPT có mối liên hệ với các biến nhân khẩu như trình độ học vấn và nghề nghiệp và mức sống gia đình của họ; Thời gian chấp hành án và phân loại tội phạm; Thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của NCHXAPT có mối quan hệ với các cách ứng khó với tình huống khó khăn. Độ tuổi không có mối liên hệ với thích ứng với tái hòa nhập công đồng của NCHXAPT. Thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của NCHXAPT có mối quan hệ với các cách ứng khó với tình huống khó khăn. Có sự tương quan giữa các yếu tố tiêu cực từ môi trường sống và cá nhân NCHXAPT đến thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của NCHXAPT. Kết quả cho thấy các yếu tố tiêu cực từ cá nhân và môi trường tác động đến NCHXAPT càng mạnh thì thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của họ càng thấp và ngược lại.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng như là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu về tâm lý học tội phạm, tâm lý học pháp lý, các nhà nghiên cứu về chính sách, các cán bộ quản lý Nhà nước về an ninh - trật tự, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát khu vực để có thêm thông tin và kiến thức nhằm có biện pháp nâng cao hơn nữa khả năng thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tập trung nghiên cứu thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù đã từng phạm các tội cụ thể gây hậu quả lớn cho xã hội như là tội phạm về ma tuý, cố ý gây thương tích, giết người, hiếp dâm...

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Bùi Thị Hồng Hạnh (2020), “Mối tương quan giữa cảm nhận hạnh phúc với thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù”, Tạp chí Tâm lý học Việt Nam (9), tr. 66 - 76.

- Bùi Thị Hồng Hạnh (2020), “Giải pháp quản lý giáo dục người chấp hành xong án phạt tù nhằm nâng cao thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng”, Tạp chí quản lý giáo dục (10), tr. 105 - 109.

- Bùi Thị Hồng Hạnh (2020), “Thích ứng với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong án phạt tù và một số yếu tố ảnh hưởng”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 6 (1b), tr. 35 - 49.

 Kim Phượng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |