Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Diễn đàn về chủ đề “Đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học: Vấn đề và giải pháp”

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức Diễn đàn về chủ đề “Đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học: Vấn đề và giải pháp”

Thời gian: Dự kiến vào thứ 4, ngày 30/10/2019.

Nội dung các diễn đàn này nhằm chia sẻ những kết quả nghiên cứu bước đầu của hai nhóm nghiên cứu khoa học do cán bộ của Trung tâm chủ trì về:

Khung chính sách kiểm tra đánh giá trong đào tạo đại học đáp ứng chuẩn đầu ra: Quan niệm quốc tế và đề xuất xây dựng khung chính sách kiểm tra đánh giá tại ĐHQGHN.

 - Hoạt động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Luật Kinh doanh của ĐHQGHN.

 VNU - CET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   |