Sự kiện sắp tới
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sự kiện sắp tới
Giới thiệu sinh viên đăng ký tham dự Chương trình ASEAN-Korea Youth Summit 2021

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được văn bản số 257/2021 ngày 21/5/2021 của Mạng lưới các trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á (AUN) đề nghị chọn cử đoàn đại biểu sinh viên (SV) tham dự Chương trình ASEAN-Korea Youth Summit 2021 với chủ đề “Inclusion and Integration for the ASEAN-Korea Community”. Thông tin cụ thể như sau:

1. Hình thức tổ chức cơ bản: Trực tuyến.

2. Lịch trình đối với SV được lựa chọn tham dự: Chi tiết lịch trình tại đây

- Ngày 03/7/2021: Hoạt động định hướng trực tuyến;

- Các ngày 08, 20, 29/7 và 04/8/2021: Các nội dung trao đổi, thảo luận nhóm trực tuyến;

- Từ ngày 10/8 đến ngày 13/8/2021: Chương trình chính thức (được tổ chức tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Đơn vị tổ chức:

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF), Hội đồng Quốc gia các tổ chức Thanh niên Hàn Quốc (NCYOK); Ban Thư ký AUN và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Kinh phí:

- Ban Tổ chức đài thọ kinh phí ăn, ở, phương tiện di chuyển và các hỗ trợ liên quan trong suốt thời gian diễn ra chương trình chính thức.

- Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận (Certificate) và 01 bộ quà tặng cho các cá nhân hoàn thành tham dự chương trình.

 5. Tiêu chí lựa chọn:

- SV chính quy thuộc các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN có kết quả học tập, rèn luyện tốt, mong muốn tham dự để chia sẻ, đóng góp những hiểu biết liên quan đến các chủ để của chương trình;

- Có khả năng giao tiếp, trao đổi, thảo luận thành thạo bằng tiếng Anh;

- Có đủ sức khỏe và đảm bảo tham dự tất cả các nội dung theo lịch trình của Ban Tổ chức (được gửi kèm công văn).

6. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký tham dự chương trình (theo mẫu);

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Bảng điểm học tập, rèn luyện của kỳ học gần nhất;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, chứng chỉ tiếng Anh... nếu có.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình trên tới SV; tiến hành xét chọn SV đáp ứng theo tiêu chí, đồng thời gửi công văn giới thiệu, danh sách (theo mẫu) kèm bản scan hồ sơ SV về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị & Công tác Học sinh Sinh viên) theo địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 15/6/2021, Thứ Ba.

Trân trọng thông báo./.

 Hồng Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :