Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 1998

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

38.

1.

23/1/1998

University of Canberra, Australia

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

39.

2.

27/7/1998

National University of Laos

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

40.

3.

10/6/1998

Australian Center of Int'l Agricultural Research ( Australia )

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice-President of VNU

41.

4.

19/11/1998

Moscow State University

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

42.

5.

30/12/1998

Trinity College

Prof. Nguyen Van Dao

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :