Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2004

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

117.

1.

12/1/2004

Đại học Sofia “ST. Kliment Ohridski”

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

118.

2.

29/1/2004

Seoul National University

Prof. Dao Trong Thi

President

119.

3.

8/5/2004

Changwon National University

Prof. Dao Trong Thi

President

120.

4.

22/6/2004

L’Université des Sciences Social – Toulouse 1

Prof. Dao Trong Thi

President

121.

5.

26/6/2004

Le Convervatoire National des Arts et MÐtiers µ Paris

Prof. Dao Trong Thi

President

122.

6.

02/11/2004

Asian Development Bank Institute

Prof. Dao Trong Thi

President

123.

7.

9/12/2004

Japan Advanced Institute of Science and Technology

Prof. Dao Trong Thi

President

124.

8.

15/11/2004

Chaoyang University of technology, Taiwan

Prof. Dao Trong Thi

President

125.

9.

17/12/2004

L’Universite Paris - Sud 11

Prof. Dao Trong Thi

President

126.

10.

22/12/2004

Anhui University of Technology

Prof. Dao Trong Thi

President

127.

11.

19/7/2004

AIX-Marseille

Prof. Dao Trong Thi

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :