Hội nghị - Hội thảo
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các chương trình hợp tác quốc tế  >   Hội nghị - Hội thảo
HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐÃ TỔ CHỨC NĂM 2010

STT
TÊN HỘI THẢO
THỜI GIAN
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
1
Di cư lấy chồng ngoại quốc ở Việt Nam – các vấn đề và giải pháp
28/01/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
2
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động đối với Việt Nam
12/3/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
3
Hậu quả tâm lý của các nạn nhânn bị nhiễm chất độc hoá học trong chiến tranh Việt Nam
19-20/3/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
4
Quan hệ Việt Đức: Từ lịch sử hướng tới tương lai
24-25/3/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
5
Tạo dựng hoạt động kinh tế - xã hội phục vụ phát triển bền vững địa phương
07-08/4/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
6
Sự kế thừa hệ tư tưởng của Mác trong phong trào Cánh tả hiện nay
28/6/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
7
Chu hy với Nho học Đông Á
24-25/8/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
8
Nghiên cứu và đào tạo nhân học ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và hội nhập quốc tế
20/10/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
9
Nghiên cứu Việt Nam: Tiếp cận liên ngành trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa
30/11 và 01/12/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
10
Liên kết quốc tế đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa
16/11/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
11
Cơ sở lý luận của Cánh Tả nhìn từ quan điểm Mác Xít
25-26/11/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
12
Vai trò của VN trong khu vực Châu Á-TBD
10/12/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
13
Xây dựng chương trình đào tạo quốc tế ngành Đông Nam Á học
16/12/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
14
Bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc phục vụ phát triển bền vững
17-19/12/2010
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
15
Buổi giới thiệu các chương trình học tập tại CH Pháp của Ông Fabien Roudier
 
Khoa Luật
16
Phòng chống buôn bán người: Triển vọng quốc tế, ASEAN và VN
02/12/2010
Khoa Luật
17
Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV
03-05/12/2010
Khoa Luật
18
Giáo dục tương lai
21-26/3/2010
Trường Đại học Giáo dục
19
Giáo dục phòng chốn lạm dụng và tái nghiện ma tuý trong trường học và cộng đồng
13/5/2010
Trường Đại học Giáo dục
20
Mô hình đào tạo giáo viên tiểu học chất lượng cao:Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn
21/5/2010
Trường Đại học Giáo dục
21
Nghiên cứu không gian sống của con người và quá trình đô thị hóa Hà Nội
01-02/2/2010
Viện Công nghệ thông tin
22
Giáo dục Đài Loan năm 2010
11/3/2010
Trường Đại học Ngoại Ngữ
23
Giảng dạy tiếng Anh ở Châu Á trong bối cảnh toàn cầu hóa
06-08/11/2010
Trường Đại học Ngoại Ngữ
24
Quản lý và nghiên cứu dạy học Hán ngữ
12/11/2010
Trường Đại học Ngoại Ngữ
25
Quản lý rủi ro hoá chất trong các sản phẩm tiêu dùng ở nền kinh tế không chất thải trên phạm vi toàn cầu
04-06/5/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
26
Khởi động dự án giải pháp tổng hợp về xử lý nước thảo công nghệp Việt Nam-Mô hình thí điểm cho khu công nghiệp Trà Nóc, Cần thơ
24-25/3/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
27
Địa kỹ thuật đô thị, Tài nguyên và Phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu – HANOIGEO 2010
22-23/11/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
28
Sáng kiến năng lượng tái tạo
20-23/9/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
29
Vật liệu cấu trúc nano và ứng dụng
27-28/9/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
30
Các ứng dụng tính toán lưới cho Việt Nam
01-03/12/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
31
Hội nghị quốc tế về Công nghệ thông tin và Truyền thông
01-04/11/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
32
Năng lượng cho các thành phố tương lai từ nguồn chất thải
25-27/10/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
33
Những vấn đề hàng đầu của khoa học vật liệu 2010
20-23/10/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
34
Quy hoạch môi trường và sử dụng đất Hà Nội nhằm mục tiêu phát triển đô thị bền vững
30/10/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
35
Cho thành phố xanh hơn
16-17/12/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
36
Minh bạch trong quản lý đất đai
07-09/12/2010
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
37
Đánh giá tính dễ tổn thương và nghiên cứu xây dựng kịch bản có sự tham gia về thích nghi với biến đổi khí hậu
31/3/2010
Trung tâm Tài nguyên Môi trường
38
Cơ học kỹ thuật và tự động hóa-ICEMA 2010
tháng 7/2010
Trường Đại học Công nghệ
39
Việt Nam-Nhật Bản vể Công nghệ phần mềm năm 2010
09-10/12/2010
Trường Đại học Công nghệ
40
Hội thảo Việt-Mỹ về giáo dục đại học
15/01/2010
ĐHQGHN + Đại sứ quán Mỹ + Bộ GD&ĐT
41
Hội thảo tác giả báo cáo liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)
3/2010
Đại học Quốc gia Hà Nội
42
Hội nghị 4 đại học chủ chốt Đông Á (BESETOHA)
10-12/10/2010
Đại học Quốc gia Hà Nội
43
Cuộc họp Ban Điều hành Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (ASAIHL) và Hội nghị ASAIHL 2010
12/2010
Đại học Quốc gia Hà Nội

 Ban Quan hệ Quốc tế - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: