Service Units
Trang chủ   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure  >   Service Units
VNU Center for Educational Testing

On July 21, 2016, VNU President signed in the Decision No. 2099/QĐ-ĐHQGHN on the establishment of VNU Center for Educational Testing.

Address:

C1T building, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: (84-4) 66759258 / (84-4) 62532741

Email: trungtamkhaothi@vnu.edu.vn

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :