Legal Documents
Trang chủ   >  ABOUT VNU  >   Organizational Structure  >   Legal Documents
Legal Documents

Title
Contents
Signed by
Decree No.97/CP dated December 10, 1993
Prime Minister Võ Văn Kiệt
Decree No.07/2001/NĐ-CP dated February
01, 2001
Prime Minister Phan Văn Khải
Decision No.14/2001/QĐ-TTg dated February
12, 2001
Prime Minister Phan Văn Khải
Decision No.16/2001/QĐ-TTg dated February 12, 2001
Prime Minister Phan Văn Khải
Decision No.600/TCCB dated October
01, 2001
VNU President, Prof.Dr. Đào Trọng Thi
Decision
No.1693/2008/QĐ-ĐHQGHN dated May 13, 2008
Prof.Dr. Mai Trọng Nhuận – VNU President
Adopted at the 3rd Session of the 13th Vietnamese National Assembly on June 18, 2012
Chairman of the National Assembly Nguyễn Sinh Hùng
 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: