Tin các đơn vị
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Lần đầu tiên nghiên cứu về công nghệ giáo dục ở Việt Nam
Ngày 6/3/2018 đã diễn ra lễ ký thỏa thuận tài trợ cho dự án nghiên cứu “Chương trình đào tạo giáo viên - học giả nghiên cứu cho khu vực Thái Bình Dương: Ứng dụng công nghệ hình ảnh trong nghiên cứu giảng dạy và học tập” của Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN. Đây được coi là dự án đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tại thời điểm này về công nghệ giáo dục.

Dự án được tài trợ bởi Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc dự án FIRST, Bộ Khoa học và Công nghệ (vốn vay từ Ngân hàng Thế giới - WB).

Gần đây, sử dụng hình ảnh trong giảng dạy đang là vấn đề nóng trong đổi mới phương pháp dạy học. Tại dự án này, các giảng viên của Trường ĐH Giáo dục sẽ cùng với các chuyên gia hàng đầu về công nghệ hình ảnh trong dạy học của Hoa Kỳ thực hiện các nghiên cứu ứng dụng nhằm số hóa các tư liệu dạy học thông qua các phần mềm như: StoryMap, AR, FreshAIR, GIS và 3D Lidar. Trên cơ sở các yêu cầu của Chương trình FIRST, Trường ĐH Giáo dục thực hiện nghiên cứu nhằm thiết lập sự kết nối mang tính học thuật, sáng tạo và bền vững, được tích hợp giữa công nghệ thực địa và tình huống thực tế với việc giảng dạy và học tập. Nhóm nghiên cứu gồm chuyên gia của Trường ĐH Giáo dục, các học giả nghiên cứu từ Hoa Kỳ và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm ở trường phổ thông.

Mục tiêu của dự án là: Lựa chọn các nội dung giàu thông tin, kiến thức mang tính chủ đề phục vụ cho các nghiên cứu xuyên quốc gia, tập trung vào giáo dục công dân, đất nước, tổ quốc…gắn với thực địa và thực tế; Thiết kế hệ thống các câu hỏi nghiên cứu khởi đầu, thực hiện nghiên cứu theo lĩnh vực đã nêu và công bố trên ấn phẩm truyền thống và số; Thu hút và tuyển lựa được nhóm giáo viên có kinh nghiệm dạy học các môn Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán, các môn Khoa học xã hội nhân văn để làm việc cùng với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu theo lĩnh vực. Qua đó, giáo viên sẽ được đào tạo để tích hợp các công nghệ mới, sáng tạo, tổ chức các hoạt động dạy học thực hành, thực địa, gắn với thực tế cho lớp học; Phổ biến, truyền bá rộng rãi các kết quả nghiên cứu đạt được như một mô hình được số hóa để hướng dẫn, gợi mở cho các nghiên cứu chủ đề và môn học khác; Đưa ra các khuyến nghị, đề xuất cho việc tích hợp và nâng cao sử dụng công nghệ trong giáo dục đại học và giáo dục phổ thông theo chu trình liên tục, thường xuyên.

Việc khai thác, ứng dụng và phát triển các Các công nghệ tương tác thực tế (AR), Hệ thống thông tin địa lí (GIS) hay Công nghệ địa không gian để phổ biến rộng rãi trong nhà trường các cấp tại Việt Nam sẽ thúc đẩy hình thành một mạng lưới toàn cầu kết nối chặt chẽ các nhà giáo dục và các giáo viên, những người đang khám phá lịch sử của đất nước họ với mục tiêu rõ ràng nhằm hiểu biết, chia sẻ và học tập.

 Hải Yến - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :