Tin các đơn vị
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin các đơn vị  >  
Con số nổi bật của ĐHQGHN

 

 

 

Các đơn vị:

- 7 Trường đại học thành viên

- 5 Khoa trực thuộc

- 7 Viện nghiên cứu thành viên và trực thuộc

- 2 Trung tâm đào tạo và nghiên cứu

- 13 Đơn vị phục vụ và dịch vụ

Nhóm nghiên cứu:33

- Nhóm nghiên cứu mạnh: 27

- Nhóm nghiên cứu tiềm năng: 06

Phòng thí nghiệm:216

- 10 Phòng thí nghiệm trọng điểm

- 45 Phòng thí nghiệm mục tiêu

- 132 Phòng thí nghiệm chuyên đề

Sản phẩm KH&CN: 1,120

- Bài báo ISI và/hoặc SCOPUS: 1034

- Sáng chế, giải pháp hữu ích: 48

- Sản phẩm chuyển giao và khởi nghiệp: 38

 

Đội ngũ: 4,326

- Cán bộ khoa học hữu cơ: 2,345

- Nhà giáo nhân dân: 62

- Nhà giáo ưu tú: 137

- Giáo sư: 60

- Phó Giáo sư: 362

- Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học: 1,352

Người học: 48,357

- Sinh viên: 40,038

- Học viên cao học và nghiên cứu sinh: 7,500

- Sinh viên quốc tế: 819

Chương trình đào tạo: 488

- Chương trình đào tạo đại học: 185

- Chương trình đào tạo thạc sĩ: 187

- Chương trình đào tạo tiến sĩ: 116

Giải thưởng: 32

- Giải thưởng Hồ Chí Minh: 18

- Giải thưởng Nhà nước: 11

- Giải thưởng quốc tế: 03

 

 

 Tùng Quân
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :