danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 00:36:28 Ngày 05/10/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 35/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 12/10/2012
Trích yếu : Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo