danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:26:52 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành : 15/04/2009
Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
Cơ quan ban hành : Liên Bộ