danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 13:44:31 Ngày 02/04/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 68/2006/QH11
Ngày ban hành : 29/06/2006
Trích yếu : Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
Cơ quan ban hành : Quốc hội