danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:27:41 Ngày 04/12/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Luật
Ký hiệu : 68/2006/QH11
Ngày ban hành : 29/06/2006
Trích yếu : Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
Cơ quan ban hành : Quốc hội