danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 12:25:49 Ngày 02/04/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 18/2012/TT-BKHCN
Ngày ban hành : 02/10/2012
Trích yếu : Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ