danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:20:19 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 78/2005/TT-BNV
Ngày ban hành : 10/08/2005
Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ