danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 03:02:01 Ngày 29/09/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 64/2008/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành : 28/11/2008
Trích yếu : Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ