danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 06:18:54 Ngày 22/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 35/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 06/01/2014
Trích yếu : Quyết định số 35/QĐ-ĐHQGHN về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nội, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2014-2019.
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội