danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 06:49:34 Ngày 22/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3688/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 15/10/2014
Trích yếu : Ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội