danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 05:36:56 Ngày 22/01/2022 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3768/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 22/10/2014
Trích yếu : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội