danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 06:50:44 Ngày 03/02/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 1388/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 08/05/2020
Trích yếu : Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Hồng Tung giữ chức vụ Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội