danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 09:21:10 Ngày 09/06/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 122/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 14/01/2022
Trích yếu : Chuyển đổi chức vụ theo vị trí công tác mới đối với ông Trần Anh Hào
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội