danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 20:53:35 Ngày 11/12/2023 GMT+7
Lĩnh vực : Tổ chức & Cán bộ
Ký hiệu : 3638/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 02/10/2023
Trích yếu : Ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý trong Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội